ساعدمشکی: زنده باد دیزاین!

هشتم خرداد ماه 1393  شاهد افتتاح اولین مدرسه تخصصی دیزاین با حضور ساعد مشکی طراح گرافیک پیشکسوت کشورمان بودیم. متن پیش رو مقدمه کاتالوگ افتتاحیه مدرس دیزاین سپید به نگارش ساعد مشکی در باب اهمیت دیزاین در جامعه معاصر است.

بعضی چیزها آنقدر به ما نزدیکند که دیده نمی شوند. آنقدر در زندگی ما نقش دارند که تصوری از نبودنشان نداریم. در زندگی بشر شهر نشین، دیزاین از این دسته است. بشر امروز از صبح تا شام با دیزاین زندگی می کند.هر وسیله ای که به کار می بریم، هر روزنامه ای که می خوانیم، هر کتابی که مطالعه می کنیم، اخبار تلویزیون، بسته بندی های گوناگون، خودروهای رنگارنگ، راهنماهای نوشتاری و تصویری، لباسهایی که می پوشیم، وسایل ضروری که جزو جدایی ناپذیر ما شده اند، مانند ساعت و قلم و…. همه محصولات گذشته از مسیر دیزاین هستند. دیزاین امروز سلیقه می سازد، ارتباط به وجود می آورد، تفکیک می کند، در تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش موثر دارد،  به ما آموزش می دهد، و البته در دیگر سو، مصرف گرایی را افزایش می دهد، فریب می دهد،  ابزار جنگی را  کشنده تر می کند، زشتی ها را زیبا و زیبایی ها را زشت نشان می دهد…. اما در هر حال با لحظه لحظه زندگی ما سروکار دارد. طراحی گرافیک یا همان گرافیک دیزاین نیز به عنوان بخش بزرگی از خانواده ی دیزاین در همه ی زندگی ما جریان دارد.

هر چه جوامع پیشرفته تر شده اند، هر چه شهرها مدرن تر شده اند و هر چه روابط شکل امروزی تری به خود گرفته اند، نقش دیزاین و پیرو آن نقش طراحی گرافیک نیز پررنگتر شده است. امروزه در حیطه های فرهنگی و تجاری، طراحان گرافیک، شریک  مجریان آنها به حساب می آیند و نقش موثری در موفقیت یا شکست این پروژه ها دارند. حذف طراحی گرافیک از زندگی شهری، فضایی دلسردکننده خواهد ساخت. فضایی بی هویت و سرگردان. نکته ای که اغلب از آن غفلت می شود و ایجاد آن دلایل گوناگون دارد این است که طراحی گرافیک، یاهمان گرافیک دیزاین، از خانواده ی دیزاین و زیر چتر بزرگ دیزاین جا می گیرد. غفلت از این نکته ما را از نقش طراحی گرافیک و ارتباط آن با زندگی دور خواهد کرد. نقش حساس طراحی گرافیک در ارتباطات امروز انکارناپذیر است و هر چه تکنولوژی پیشرفت می کند، این نقش مدرن تر و بیشتر می شود. چرا که طراحی گرافیک با اکنون زندگی ما مرتبط است، مدت کوتاهی بر در و دیوارها و رسانه های گوناگون باقی می ماند، اما تاثیری عمیق دارد و نشانگر حال و روز اکنون جامعه است.

 Saed_Meshki__Photo_by_hamidR_Faramarzi

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.