داستان یک طرح جلدِ پویا

«با توجه به کارکرد اصلی جلد کتاب مبنی بر ترجمه‌ دیداری از متن مربوطه و نیز ایفای نقشِ بایسته در ویترین‌ها برای ربایش نگاه مخاطب، طراحی جلد کتاب «استدلال‌هایی در دفاع از رفاه» به سفارش انتشارات علمی در دستور کارم قرار گرفت.

پیش از هر چیز برای روشن‌شدن مضمون متن، لازم است بدانیم این کتاب با رویکرد اقتصاد اجتماعی می‌کوشد تا به بررسی علمی مفهوم «رفاه» در جوامع بپردازد. همچنین در دو گام جداگانه، نخست جایگاه دولت‌های رفاه در زمینه‌ سیاست‌گذاری اجتماعی در مورد مسائلی چون: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و غیره را خاطرنشان می‌کند سپس به نقش‌های حمایتی دولت‌های رفاه برای قشر مستمری‌بگیر، ناتوان و بیکار در قالب اقدامات جبرانی اشاره دارد. مؤلف کتاب، پروفسور پل اسپیکر ـ نویسنده و تفسیرگر انگلیسی سیاست‌های اجتماعی ‌ـ است که عمدتاً موضوعات فقر، رفاه و حمایت‌های اجتماعی را پوشش می‌دهد.

در این راستا به‌ لحاظ بصری باید دو مؤلفه را در نظر می‌گرفتم؛ نقصان موجود و شرایط ایده‌آل. بنابراین در حین مرحله‌ اتود برای القای این دو مؤلفه به این نتیجه رسیدم که باید از “آه” به “رفاه” برسم. از آن‌جایی که «رفاه» را ایجاد بستری مناسب تعبیر می‌کنند که در آن همه‌ اقشار بتوانند فارغ از دغدغه‌های روزمره، ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را شکوفا کنند تصمیم گرفتم این بستر را به نوعی در طرح جلد در اختیار تک‌تک افراد بگذارم که برای نیل به این کلید‌واژه، اثر خود را ثبت کنند.

بنابراین لازم بود برای بیان این کانسپت، روش تایپوگرافی را پیش بگیرم؛ با وام‌گرفتن از فرم سرگرمی‌های دوران کودکی، واژه‌ی «رفاه» را با نقطه‌چین شماره‌گذاری کرده، بخش پایانی کلمه را خودم تکمیل کردم و بخش نخست آن را به مخاطب سپردم. بدین ترتیب طراحی جلد را با همکاری خریدارانی در تیراژ کتاب تکمیل کردم؛ بدیهی‌ست در این‌صورت هر نسخه، از حالت ایستا خارج شده و تبدیل به یک اثر منحصر به‌فرد می‌شود.»

پروژه دیگری از حسن کریم زاده در روزرنگ را اینجا ببینید.


image 
imageimageimage