طراحی كمپين و نشانه‌ی پرسبوك ششم

در طراحى كمپين و نشانه‌ى «ششمين دوره‌ى هنرهاى معاصر پرسبوك» موضوع فراخوان يعنى: «از طبيعت‌زدايى تا طبيعيى زيستى» و سپس ششمين دوره بودن آن مورد توجه و در اولويت قرار گرفت. تلاش براى هم‌نهاد شدن اين دو مقوله، فرم ذهنى اى را پيش كشيد كه از طرفى عدد شش را نشان دهد و از طرفى ديگر به مفهوم «طبيعت»، «زيستن» و «فعليت» اشاره كند. هندسه‌ى عددى «فيبوناچى» امكان هم‌نهادسازى اين دو وجه موضوع را در طراحى نشانه فراهم كرد.

«نسبت هاى فيبوناچى» رشته اعداد طلايى هستند كه در بيشتر تناسبات ارگانيك طبيعت قابل استخراج و بررسى اند. اين دنباله‌ى عددى-هندسى محصول روابط و هماهنگى اعداد در قوانين طبيعت است: از چرخش گيتى، حركت كهكشان‌ها، چرخش سياره‌ها به دور ستارگان، و فاصله‌ى حركت الكترون ها به دور هسته‌ى اتم تا رويش و شكل گياهان، صدف‌ها، لاك حلزون‌ها، زاد و ولد موش‌ها و خرگوش‌ها، نحوه حركت حشرات و پرندگان و…
وسعت اين تناسبات عددى در هستى تا حدى است كه راز و معادله‌ى آفرينش و زيستن انگاشته مى شود. اين نسبتهاى طلايى بنا بر قولى توسط لئوناردو فیبوناچی –ریاضی‌دان قرن ١٢ میلادی- در ایتالیا كشف شد و به روايتى ديگر، توسط او -در مقام يك بازرگان و مستشرق- از مشرق به مغرب آورده شد و در علم و فن مغرب گسترش يافت. نسبتهاي عددي فیبوناچی با جمع عدد یک (١) با خود شروع می‌شود و اعداد بعدى مجموع دو عدد قبلی خود هستند: …377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1

ايده اوليه در طراحى نشانه، بر پايه تكرار اشكال سبز كه شبيه برگ بودند در مسير خطى هندسه‌ى حلزونى پيش رفت كه علاوه بر نمود مشخص عدد شش، به طبيعت، آفرينش و تكامل اشاره داشت؛ ولى سادگى آن ناخواسته تصويرى شبيه به يك سفارش تجارى را در ذهن طراح ايجاد مى كرد. بنابراين در مرحله بعد، تنوع ارزشهاى بصرى و تمهيدات گرافيكى بيشترى مورد توجه قرار گرفت تا نتيجه بتواند هم سفارش‌دهنده و هم طراح را بيشتر راضى كند.

انتخاب پالت سه‌رنگى در طراحى اين كمپين با توجه به دو مقوله‌ى «انسان» و «طبيعت» شكل گرفت؛ اين دو واژه در عنوان فراخوان به منزله‌ى كميت و كيفيتى فراگير ولى رو به زوال شناخته شده بود. تحليل واژه‌ها اين ايده را به ذهن آورد كه دو رنگ براى طبيعت و يك رنگ براى انسان انتخاب شود: رنگ هاى شبيه به رنگ گياه (سبز) و اقيانوس (سبزآبي تيره) و رنگ نزديك به پوست بدن (اكر).
فراگيرى رنگ پوست در مقابل وسعت كمتر دو رنگ انتخابى براى طبيعت در طراحى نشانه، تسخير طبيعت توسط انسان و مورد تهديد قرارگرفتن طبيعت را نشان مى دهد. به بيانى ديگر، رنگ اكر يا طلايى -علاوه بر در تصرف انسان بودن طبيعت- امكان نمودِ زوال طبيعت و انسان را به واسطه‌ى تداعى برهوت شدن زمين دارد.
توضيحات رسول كمالى، طراح كمپين ششمين دوره هنرهاى معاصر پرسبوك را در مورد روند ايده پردازى آن خوانديد. رسول کمالى، متولد ١٣۶١، کارشناسى ارشد گرافیک دارد و در زمینه‌ى طراحى پوستر، وب و مدیریت هنرى فعالیت مى نمايد.

pers 2
last-v  last-flat  brief-1  Pamela

 Behrang  Allyse posht2  01-pressbook   02-pressbook 03-pressbook  04-pressbook  05-pressbook  06-pressbook  07-pressbook  08-pressbook