طراحی نشان اُردی

نشان “اردی” که به عنوان نمادی از یک فرشته ایرانی قدیمی طراحی شده، در برند تولید شمع استفاده شده است. این نشان برخی از ویژگی‌های فرشته‌های ایرانی را با تکنیک فری هند و دست آزاد به تصویر می‌کشد.

فرشتگان در فرهنگ ایرانی به عنوان نمادهایی از پاکی، زیبایی و الهام بخشی شناخته می‌شوند. این نشان از طریق تکنیک فری هند، که آزادی خلاقیت بی‌پایانی به طراح می‌دهد، یک فرشته را به تصویر می‌کشد که ممکن است جنبه‌هایی از پاکی، روشنایی و الهام بخشی را منتقل کند. از دیدهای باز و زبانهای شمع، می‌توان به طور ظاهری به دنیای روحانی و پاک فرشته اشاره کرد.

در طراحی این نشان، از دست آزاد و تکنیک فری هند برای خلق یک شخصیت بیان‌کننده از فرشته استفاده شده است، که ممکن است با استفاده از خطوط، حرکات و الگوهای آزاد، حسی از زیبایی، نورانیت و الهام بخشی را منتقل کند. این نشان با ترکیب الهام از فرشتگان ایرانی و استفاده از تکنیک هنری فری هند، می‌تواند به عنوان نمادی از پاکی و زیبایی برای برند شمع مورد استفاده قرار گیرد.