پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج

پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج

مجموعه‌ی پیش رو آثاری است که برای کتاب شعری به نام «پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج» دیزاین و صفحه‌آرایی شده است. این مجموعه شعر در غالب غزل اما با حال و هوایی تازه و امروزی سروده و فضاسازی شده و تصویرگری و گرافیک آن نیز با استفاده از عناصری سنتی و مدرنیته انجام شده است.

سجاد فروغی، طراح گرافیک این مجموعه، سعی ‌نموده سنت و مدرنیته را به وسیله‌ی تصاویر و ایجاد فضایی باور پذیر از این ارتباط ترکیب نماید. استفاده از هنر و فضای ایرانی و حس شاعرانگی موجود در فضای تصویری قدیم به همراه ایجاد فضایی مدرن با عناصری امروزی برای کمک به درک و احساس شعر از جمله ویژگی‌های این مجموعه است. «پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج» در سال 1395 منتشر شده است.

پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج
کتلاب پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج
کتاب شعر پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج
پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج - کتاب
پوستر پشت حرف‌های نگفته در اتوبان کرج