طراحی لوگو منطقه آزاد تجاری سلفچگان

در طراحی لوگوی منطقه آزاد تجاری سلفچگان که از حرف “S” به معنای ویژه و کلمه اول “سلفچگان” استفاده شده و دارای فرم ۶ ضلعی اسلامی است که در محدوده شهر مذهبی قم قرار گرفته است.

فرم ۶ ضلعی گره چینی نمادی از تعادل، هماهنگی و انسجام در اقتصاد و فعالیت‌های مختلف باشد که در این منطقه آزاد تجاری رخ می‌دهد. این شکل همچنین می‌تواند به عنوان یک نماد از الگوهای هندسی و فرهنگ اسلامی در این منطقه استفاده شده باشد.

استفاده از رنگ نارنجی پررنگ به‌عنوان رنگ سازمانی نمادی از انرژی، توانمندی و همچنین به‌روزبودن در این منطقه باشد. این رنگ به عنوان نمادی از دینامیکیتهای اقتصادی و فرصت‌های جدید استفاده شده نیر می‌باشد.