تایپ‌فیس بنیاد کودک

گاهی یک تغییر کوچک می‌تواند اهداف یک موسسه را بازیابی کرده و دوباره آن را بر سرزبان‌ها بیاندازد. شرکت‌ها، برندها و موسسات مختلف، برای بازنگری در اهداف برند سراغ ری‌برندینگ می‌روند و هویتشان را دوباره خلق می‌کنند. این بازنگری و تغییر در هویت بصری یک مجموعه می‌تواند یک نوع شروع برای هدفگذاری جدید، بینش و تحول در یک برند باشد.
بنیاد کودک در تلاش برای بهبود ارتباطات در جهت پیش‌برد فعالیت‌های خود و نیز ترغیب توانگران در تأمین نیازهای دانش‌آموزان، تصمیم گرفت تا با بازنگری هویت خود این بخش را تقویت نماید. در پروژه‌ی این هفته روزرنگ طراحی لوگوتایپ و تایپ‌فیس بنیاد کودک را مرور می‌کنیم.

ایده‌پردازی با توجه به ویژگی‌های برند، گروه هدف و مخاطبان

«در راستای مسئولیت اجتماعی و با کمک گرفتن از تخصص خود با افتخار با این جریان همراه شدیم. با بررسی داده‌ها و اطلاعات ارائه شده از سوی بنیاد و همین‌طور ایده‌پردازی بر اساس ویژگی‌های اصلی و صفات بارز برند، کار شخصیت‌بخشی و طراحی کاراکترهای تایپ‌فیس بنیاد کودک را پیش بردیم و پروسه‌ی دیزاین تا اجرای این فونت را به‌طور کامل در نرم‌افزار انجام دادیم.»

طراحی تایپ‌فیس بنیاد کودک

در مرحله‌ی ایده‌پردازی تایپ‌فیس بنیاد کودک ضمن توجه ویژه به کودکان که موضوع اصلی و دلیل وجود بنیاد کودک‌اند، مخاطبان بنیاد کودک را نیز در نظر داشتیم. روی سخن بنیاد کودک با بزرگسالان و نیکوکاران است؛ پس با در نظر گرفتن جایگاه و لحن برند به تعریف شخصیت متناسبی رسیدیم تا جواب‌گوی نیاز برند باشد. به‌طور مثال میزان نرمی حروف را به‌گونه‌ای در نظر گرفتیم تا نسبتی با نام بنیاد کودک داشته باشد و در عین حال بتواند در نظر مخاطبان پذیرفته شود. و در ادامه خواسته‌های عمومی را در استفاده از آن تأمین نماید.
سازگاری با وب، طراحی مرکبات و کشیدگی‌های پرکاربرد، اعداد هم‌عرض و پشتیبانی از زبان عربی بخشی از ویژگی‌های این تایپ‌فیس است.»

«به‌منظور ایجاد یکپارچگی، برای طراحی «لوگوتایپ» از فرم‌های تایپ‌فیس کمک گرفتیم؛ اما برای خلق لوگوتایپی متمایز و منسجم، تغییراتی در فرم‌ها اعمال کردیم تا تمایز خود را با فونت حفظ کند.»

تایپ‌فیس بنیاد کودک توسط مهدی ارشادی و رضا بختیاری فرد در سال ۱۴۰۰ در ۸ وزن طراحی شده است.

تایپ‌فیس اختصاصی بنیاد کودک
تایپ‌فیس بنیاد کودک
تایپ‌فیس بنیاد کودک در 8 وزن
استفاده از تایپ‌فیس بنیاد کودک

برای حمایت از بنیاد کودک می توانید به وب‌سایت این مجموعه سری بزنید.