نمایشگاه در دامن گل
نمایشگاه در دامن گل

نمایشگاه «در دامن گل»

«در دامن گل» عنوان نمایشگاه از آثار سه هنرمند تصویرگر: «ماهنی تذهیبی، نجلا مهدوی و سمیه زارعی» است. در این نمایشگاه به پدیده‌ی گل و‌ طبیعت پرداخته‌ شده است. این نمایشگاه در بیست‌و‌دوم تیرماه در میکروگالری «اتاق ۲۸» از مجموعه‌ی فرهنگی و هنری «آداپا» برگزار خواهد شد.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: رابطه انسان با گیاه رابطه ای دیرپا و کهنسال است. انسان بقای خود و گذر از مراحل غیرتمدنی و غارنشینی تا وضعیت کنونی را مدیون برخی عوامل طبیعی از جمله گیاهان می داند. انقلاب نوسنگی و عصر کشاورزی، یکجانشینی، روستاسازی و شهرنشینی مدیون نقش پررنگ طبیعت و گیاهان است. از این‌رو گیاهان ضمن ایفای نقش مادی در تغییرات زیستی-اجتماعی انسان‌ها بخش مهمی از فرهنگ بشریت نیز به شمار می‌روند.

در اکثر جوامع بشری، موضوع بخشی از فرهنگ، درباره‌ی گیاهان و کاربردهای آن در زندگی است. آن بخش از فرهنگ معنوی که به بازگویی و بازشناسی نقش گیاهان در زندگی انسان‌ها اختصاص دارد با روش‌های مختلف، جریانِ ارزش‌پذیری و ارج نهادن به گیاهان را بازگو می‌کند. این روش‌ها می‌تواند داستان‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ها، باورهای دینی-مذهبی، جادویی، آیین‌ها و مناسک، شعائر و مراسم فردی و جمعی باشد.


image 
imageimageimage