تعرفه عکاسی مطبوعاتی ۱۴۰۳

تعرفه رسمی خدمات و آثار عکاسی مطبوعاتی سال 1403

در راستای ساماندهی وضعیت اقتصادی عکاسان مطبوعاتی و تعیین نرخ‌های عادلانه برای خدمات عکاسی، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران اقدام به انتشار تعرفه عکاسی مطبوعاتی سال ۱۴۰۳ نموده‌است. این تعرفه پس از بررسی‌های دقیق و با درنظرگرفتن نظرات عکاسان، پیشکسوتان، فعالان رسانه‌ای، سردبیران، دبیران عکس و متخصصان تدوین شده‌است. تعرفه‌ای که می‌تواند به عنوان شاخصی راهنما برای تعیین قیمت خدمات عکاسی مطبوعاتی در سراسر کشور عمل‌کند.

اقدامات انجام‌شده

  • نظرسنجی: در نخستین گام، با انتشار یک پرسشنامه، نظرات ۱۸۸ عکاس مطبوعاتی شاغل در رسانه‌ها جمع‌آوری و به منظور ترسیم تصویری دقیق از وضعیت موجود مورد بررسی قرارگرفت.
  • مشورت با ذی‌نفعان: در جلسه‌ای حضوری با حضور عکاسان، پیشکسوتان و فعالین رسانه‌ای، نتایج نظرسنجی به اشتراک گذاشته‌شد و دیدگاه‌های مشورتی آنان اخذ گردید.
  • تبادل نظر با کارشناسان: پیش‌نویس اولیه تعرفه در اختیار جمعی از سردبیران رسانه‌ها، دبیران عکس و متخصصان قرارگرفت تا نظرات آنان نیز در تدوین نهایی لحاظ شود.

نکات برجسته تعرفه عکاسی مطبوعاتی ۱۴۰۳

  • مبنای حداقلی: مبالغ ذکر شده در تعرفه به عنوان قیمت پایه و حداقلی در نظر گرفته شده است.
  • تلاش برای رسمیت یافتن: انجمن در پی مذاکراتی با مدیران رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، به دنبال رسمیت‌یافتن هرچه بیشتر این تعرفه خواهدبود.
  • تاکید بر تعهد حرفه‌ای: نرخ‌گذاری دقیق و نظام‌مند، ضامن هماهنگی و همبستگی بین عکاسان مطبوعاتی در سراسر کشور خواهد بود.
  • حمایت از عکاسان مستقل: انجمن با درک شرایط دشوار عکاسان مستقل، به آنان توصیه می‌کند از این تعرفه به عنوان مبنای مذاکره با کارفرمایان استفاده کنند.
  • قدردانی از حامیان: انجمن از رسانه‌ها و سفارش‌دهندگانی که این تعرفه را مبنای پرداخت دستمزد عکاسان قرار می‌دهند، قدردانی می‌کند.

نقش تعرفه در ارتقای سطح اقتصادی عکاسی مطبوعاتی

تعرفه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، حاصل تلاش جمعی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و حقوقی کشور تدوین شده است. این تعرفه به عنوان یک شاخص و راهنمای پایه، نقشی کلیدی در تعیین قیمت خدمات عکاسی مطبوعاتی ایفا خواهدکرد و به نوبه خود، به ارتقای سطح کیفی و اقتصادی این شغل در ایران کمک خواهدکرد.

انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با انتشار تعرفه سال ۱۴۰۳، گامی بلند در جهت ساماندهی وضعیت اقتصادی عکاسان این عرصه برداشته است. این اقدام، نشان‌دهنده تعهد انجمن به حمایت از حقوق و ارتقای سطح معیشتی اعضای خود می‌باشد.

یک توصیه

به تمامی عکاسان مطبوعاتی، به خصوص عکاسان مستقل، توصیه می‌شود که از تعرفه انجمن به عنوان مبنای مذاکره با کارفرمایان خود استفاده کنند. این امر، به نفع کل جامعه عکاسی مطبوعاتی ایران خواهد بود.

این تعرفه را از اینجا دانلود کنید


image 
imageimageimage