طراحی نشان کفش شهپر

طراحی نشان “کفش شهپر” که به صورت خلاصه شده سر یک کرگدن است، به منظور ایجاد ارتباط با نماد قبلی این برند که برای ۳۰ سال از کرگدن بهره برده، طراحی شده است.

استفاده از سر یک کرگدن به عنوان نماد اصلی به منظور حفظ ارتباط با تاریخچه و تارنمای برند است. نماد قبلی یک ارتباط عمیق با مشتریان و بازار داشته و از این رو، طراحی جدید نیز به دنبال حفظ این ارتباط و شناخت برند بود.


image 
imageimageimage