طراحی لوگو کمپین جهانی شهر

کمپین جهانی شهر، سازوکار همکار برای کنفرانس هبیتات 3 می‌باشد. این کمپین به صورت حمایتی جهانی و سازوکار مشارکتی برای ترویج گفت‌و گو، اشتراک‌گذاری و یادگیری درباره‌ی بهبود آینده‌ی شهری ما می‌باشد.

هبیتات سوم، سومین کنفرانس سازمان ملل در زمینه مسکن و توسعه پایدار شهری می باشد که در سال 2016 به عنوان اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل بعد از آغاز اجرای دستور کار توسعه ­ی پس از 2015 یا هدف های توسعه پایدار برگزار گردید. این کنفرانس موقعیتی برای شکل دادن به اجرای اهداف­ جدید، و طرح­ ریزی برای راه­ های جدید رو به جلو برای پاسخ به چالش ­های شهری ­شدن بود.

در این کنفرانس “دستور کار جدید شهری” برای قرن بیست ­و یکم، که در آن پویایی همیشه در حال تغییر تمدن انسان ها را به رسمیت می شناسد، ارائه و تصویب گردید . این “دستور کار جدید شهری” بر روی سیاست ­ها و راهبردهایی تمرکز کرده است که بتواند به طور موثر قدرت و نیروی پشتیبان شهری­ شدن را برای ساختن فضاهای شهری پایدارتر و عادلانه ­تر مهار کند.


image 
imageimageimage