هویت‌بصری کایا هلدینگ
هویت‌بصری کایا هلدینگ

طراحی هویت‌بصری کایا هلدینگ

شرکت‌های هلدینگ، شرکت‌هایی هستند که با خرید سهام و حمایت قانونی از مجموعه‌های دیگر، می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و سود صاحبان سرمایه را افزایش دهند. این‌گونه شرکت‌ها اغلب در زمینه‌های مختلفی وارد می‌شوند. هلدینگ می‌تواند با همان نام تجاری، سرمایه‌گذاری‌های کاملا متفاوتی را انجام داده و با تامین مالی شرکت‌های زیر مجموعه از آنها حمایت مالی کند.
طراحی هویت بصری برای شرکت‌های هلدینگ کمی پیچیده است، چرا که می‌تواند زیر مجموعه‌های متفاوتی را در خود بگنجاند. محسن بیگ زاده در پروژه‌ی این هفته روزرنگ برایمان از ویژگی‌ها و چالش‌های طراحی هویت‌بصری کایا هلدینگ گفته‌است.

استفاده از فرمهای مشابه و مورد نظر کارفرما در مجموعه هویت‌بصری

«ایمیر کایا یک کارآفرین ترک تبار است. سفارش او در این پروژه به‌عنوان کارآفرین به تیم ریدینت کریتیوز، طراحی هویت‌بصری «کایا هلدینگ» با دو لوگوی اصلی بود. یک لوگو برای برند شخصی کارفرما، که شامل بحث پوشاک و فعالیت‌های ورزشی ایشان بود. دیگری لوگویی برای هلدینگ تجاری کایا که برای کلیه فعالیت‌های تجاری بود. در این پروژه تمام تلاش ما این بود که در طراحی هردو لوگو از تکنیک و اصول طراحی یکسان استفاده شود. با توجه به علاقه کارفرما به فرم‌های مدیوال و نماد شوالیه، در طراحی لوگو این خواسته را به‌روز کردیم. برای حفظ فضای مدرن طراحی، از تکنیک مونولاین استفاده کردیم. در این تکنیک از خطوط با ضخامت یکسان استفاده می شود. از این شیوه طراحی، در طراحی حروف ابتدایی هر دو نشانه نیز استفاده شد و همین همخوانی بسیار زیادی با باقی اجزای لوگو ایجاد کرد.

طراحی معکوس پروژه با طراحی لوگو برای زیر مجموعه‌ها

«ما در پروژه هویت‌بصری کایا هلدینگ بر خلاف رویه مرسوم عمل کردیم. در حالت معمول لوگوی هلدینگ به عنوان لوگوی اصلی ابتدا طراحی در نظر گرفته می‌شود و سپس طراحی سایر نشانه‌های زیرمجموعه براساس آن صورت می گیرد. اما، ما مسیری برعکس را طی کردیم. با رویکرد معکوس در ابتدا به طراحی نشانه شخصی کارفرما پرداختیم و سپس بر اساس آن لوگو هلدینگ نیز طراحی گردید.»
«در این پروژه به بررسی ومطالعه نشانه‌های اشخاص مهم در قرون وسطا پرداختیم. در این بین در تلاش بودیم با حذف و عدم توجه به جزییات نشانه‌ها، تا جای ممکن به فضای کاری مدرن‌تری در روند طراحی برسیم.»

زبان تصویری مشترک برای یک مجموعه هلدینگ

«پس از مطالعه بریف مشتری و بررسی خواسته‌های کارفرما به همراه گروه به این نتیجه رسیدیم که باید به دنبال ساخت یک زبان طراحی برای این مجموعه باشیم. زبانی که بتوان با استفاده از قوانین تصویری آن، نشانه‌های مختلفی را برای شرکت‌های زیر مجموعه این برند طراحی کرد. به گونه‌ای که همه آنها هویت بصری یکسانی داشته باشند. همچنین این زبان تصویری باید دست کارفرما را باز میگذاشت و محدودیتی برای فعالیت‌های آتی کارفرما ایجاد نمی‌کرد.»


«کارفرمای سخت‌گیر ما در اولین نوبت ارائه پروژه کار را پسندید، و این باعث افتخار ما بود. ما توانستیم پس از یک تعامل کوتاه پروژه را نهایی کنیم.»

پروژه هویت‌بصری کایا هلدینگ با همکاری کیاوش شهرابی و آرمین موسوی به سرانجام رسیده است.

طراحی هویت‌بصری کایا هلدینگ
با توجه به علاقه کارفرما به فرم‌های مدیوال و نماد شوالیه، در طراحی لوگو این خواسته را به‌روز کردیم. برای حفظ فضای مدرن طراحی، از تکنیک مونولاین استفاده کردیم.
ست اداری و هویت‌بصری کایا هلدینگ
با رویکرد معکوس در ابتدا به طراحی نشانه شخصی کارفرما پرداختیم و سپس بر اساس آن لوگو هلدینگ نیز طراحی گردید.
دکمه سردست هویت‌بصری کایا هلدینگ
یک لوگو برای برند شخصی کارفرما، که شامل بحث پوشاک و فعالیت‌های ورزشی ایشان بود. دیگری لوگویی برای هلدینگ تجاری کایا که برای کلیه فعالیت‌های تجاری بود.
استفاده از لوگو و هویت‌بصری هلدینگ در طراحی لوگوی شرکت‌های زیر مجموعه‌
کمربند هویت‌بصری کایا هلدینگ
استفاده از لوگو و هویت بصری هلیدینگ در طراحی لوگوی شرکت‌های زیر مجموعه‌
استفاده از لوگو و هویت‌بصری هلدینگ در طراحی لوگوی شرکت‌های زیر مجموعه‌
این زبان تصویری باید دست کارفرما را باز می‌گذاشت و محدودیتی برای فعالیت‌های آتی او ایجاد نمی‌کرد.
هویت‌بصری کایا هلدینگ در کاربرد
این زبان تصویری باید دست کارفرما را باز می‌گذاشت و محدودیتی برای فعالیت‌های آتی او ایجاد نمی‌کرد.