طراحى‌هاى دوران دانشجويى در مجموعه جلدهاى کتابِ ماه

«پروژه ی کتابِ ماه را به چند ناشر پیشنهاد داده بودم، اما هیچ کدام استقبال نکردند. سال ۹۲ در نشر مشکی تصمیم گرفتیم که پروژه را انجام دهیم و از آغاز سال ۹۳ کتاب ها را منتشر کنیم. مجموعه ی کتاب ماه، کتاب هایی است ۴۸ صفحه ای در قطع جیبی و با موضوع های متنوع که هر ماه منتشر می‌شوند.

برای طراحی جلد برخی از این کتاب ها، سراغ طراحی هایم در دوره ی دانشجویی و اندکی پس از آن رفتم. از میان آن ها طرحی را که مناسب موضوع کتاب بود جدا می کردم و پس از تغییرات و اضافه و کم کردن و طراحی عنوان، جلد را می ساختم. تجربه ی بسیار دلنشینی بود. از یک سو برای خودم دیدن و بررسی طرح هایی که نزدیک به بیست و پنج سال پیش طراحی شده بودند و از سوی دیگر استفاده ی دوباره از آن ها، بسیار جذاب بود.
کتابِ ماهِ مشکی با استقبال خوبی روبرو شد و در سال  ۹۴ هم ادامه پیدا کرد. لازم می دانم که از همکاری و تلاش خانم مهسا نظام آبادی در گردآوری و خانم فهیمه صافی در صفحه آرایی کتاب های ماه تشکر کنم»
آنچه خوانديد توضيحات «ساعد مشكى» پيرامون پروژه كتاب هاى ماه نشر مشكى بود. در ادامه مطلب، مجموعه منتخبى از جلدهاى كتاب ماه را با هم خواهيم ديد:

08  07  06  05  04  03  02  01 10

 12
11