فراخوان تصویرسازی Apila’s First Printing

فراخوان تصویرسازی؛ رقابت بین‌المللی Apila’s First Printing 2023

فراخوان تصویرسازی Apila’s First Printing یک رقابت بین‌المللی کتاب مصور است که برای ارتقاء خلاقیت و تقویت ادبیات کودکان برگزار می‌شود.

انتشارات Apila Edicions با همکاری کالج طراحی و با حمایت شهرداری شهر آراگون، راین قابت بین‌المللی تصویرسازی Apila’s First Printing Award 2023 را برگزار می‌کند.

شرایط شرکت در فراخوان

شرکت در این فراخوان تصویرسازی برای تمامی تصویرگران سراسر جهان که تا به حال کتابی با شماره استاندارد ملی (شابک) منتشر نکرده باشند، آزاد است. تمامی تصویرگران سراسر جهان، صرف نظر از ملیت، می‌توانند یک پروژه از کتاب مصور کودکان را به زبان اسپانیایی یا انگلیسی (حداکثر ۴۰ صفحه) به این فراخوان ارسال کنند.

تمامی آثار باید از طریق ایمیل ارسال شوند. داوری نهایی و ارائه جایزه در اسفند ماه ۱۴۰۱ انجام خواهد شد.

مهلت ارسال آثار

  • ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

هزینه ثبت نام

  • شرکت در این فراخوان تصویرسازی Apila’s First Printing رایگان است.

جوایز

  • اثر برنده توسط انتشارات Apila Edicions منتشر خواهد شد. برنده این رقابت، ۴۰۰۰ یورو دریافت خواهد کرد.
فراخوان تصویرسازی Apila’s First Printing

وبسایت مسابقه

وبسایت رقابت بین‌المللی تصویر سازی Apila’s First Printing 2023

مجموعه فراخوان‌های منتشرشده در روزرنگ در این لینک قرار دارد.