برای ایجاد خطوط صاف در ایلوستریتور از ابزار Paintbrush، Pen یا Curvature استفاده کنید. سپس از ابزار Smooth برای صاف و تمیز کردن آن‌ها استفاده کنید.همچنین، می‌توانید بدون استفاده از ابزار Smooth، از گزینه Simplify برای صاف کردن خطوط استفاده کنید. این گزینه را به...
پروژه
آگهی استخدام