مسعود سپهر
مسعود سپهر، مدرس و طراح‌گرافیک که در پی حادثه‌ای در کما به سر می‌برد، صبح امروز، نهم بهمن ماه 1401...