حسام‌الدين باقریان

طراح گرافیک، تایپوگرافر
متولد ۱۳۷۹ / دیپلم گرافیک هنرستان هنرهای زیبا

هم بنیانگذار استودیو آن ۱۳۹۷
هم بنیانگذار استودیو محیط ۱۴۰۱