نیروگاه تولید برق اروند
نیروگاه تولید برق اروند

هویت بصری «نیروگاه تولید برق اروند»

لوگو، نشانه‌ها، رنگ‌ها و فونت‌ در کنارهم یک هویت بصری را تشکیل می‌دهند. طراحی هویت بصری برای یک مکان خاص مانند نیروگاه تولید برق، به ایجاد یک تصویرقوی، یکپارچه و هماهنگ از آن نیروگاه کمک می‌کند. این هویت یکپارچه ذهنیت عمیق تری برای کارکنان، کارفرماها و همچنین مردم، به وجود می آورد. هویت بصری باید با ماموریت، ارزش و ویژگی‌های نیروگاه همخوانی داشته باشد.

نیروگاه تولید برق نیاز به هویت بصری اصیل و متمایز دارد. در طراحی هویت بصری آن باید به قوانین و استانداردهای مربوط به حوزه برق و صنعت نیز توجه ویژه شود.

در پروژه این هفته روزرنگ، به طراحی هویت بصری «نیروگاه تولید برق اروند» می پردازیم. پای صحبت‌های طراح این هویت بصری، در مورد طراحی این پروژه و چالش هایش می نشینیم.

«نیروگاه تولید برق اروند، یک نیروگاه کلاس F در کشور است. القای حس قدرت در هویت بصری این نیروگاه به واسطه جایگاهی که دارد، یک امر بسیار مهم بود.»

«ما می خواستیم با حفظ سادگی، کوهی را به تصویر بکشیم، کوهی که رود اروند از آن جاریست. اشاره به تولید جریان برق و همچنین به کاربردن رنگ هایی که صنعت، رود و برق را تداعی می کنند بسیار مهم بود. و تنها در صورتی که تمام این المانها در کنارهم اجرایی می‌شد، ما از نتیجه کار راضی می شدیم.»

«چالش اصلی این پروژه، لزوم نمایش کانسپت ها و آبجکت های متفاوت (رود اروند، جریان برق و…) در لوگو بدون آسیب به سادگی آن بود. ما از طریق کشف و بهره‌گیری از جناس بصری بین آبجکت‌های استفاده شده در لوگو به یک راه حل مناسب رسیدیم.»