هویت بصری ابزار یراق ابراهیمی
هویت بصری ابزار یراق ابراهیمی

هویت بصری ابزار و یراق ابراهیمی

برندهای قدیمی به شکل مستمر به دنبال گرفتن جان دوباره در بازارهای پررقابت امروزی هستند. با وجود تمام پیشرفت‌ها، گاهی شاهد رکود و پسرفت برندهای معروف هستیم. آنچه که می‌تواند این برندها را نجات دهد، تنها طراحی دوباره جزئیات مجموعه و هویت بصری است. در پروژه این هفته روزرنگ، اختصاص به پروژه هویت‌ بصری ابزار و یراق ابراهیمی پیدا کرده است، همراه ما باشید.

نسل جدید مدیریت، طراحی هویت بصری جدید

«فروشگاه ابزار و یراق ابراهیمی بیش از 30 سال سابقه دارد. این فروشگاه باسابقه تصمیم گرفت برای ماندگاری در بازار رقابت، جانی دوباره به مجموعه ببخشد. طراحی هویت بصری جدید اقدامی در راستای ایجاد این تغییر بود. بر اساس بریف مشخص شده، جلسات طراحان با تیم کارفرما برگزار شد. تیم طراحی با نمایش کارهای گذشته خود به آنچه مدنظر سفارش‌دهنده بود، رسید.

مهمترین چالش این سفارش عدم ارائه تصویر ذهنی کارفرما نسبت به پروژه بود. این تصویر مبهم محصول نهایی در ذهن سفارش دهنده، باعث برگزاری جلسات متعدد برای رسیدن به ایده نهایی شد.

منبع الهام‌بخش برای لوگوی تصویری، مهرهای دوران ساسانی بود تا فرم متقارن در لوگو را بتوان بهتر نشان داد.»

«ابزار و یراق ابراهیمی فروشگاهی واقع در شهرستان نکا در استان مازندران است. طراحی هویت بصری این مجموعه کار امین وطنی و سونیا علی‌حسنی در آژانس تبلیغاتی ورگ است. سفارش طراحی هویت‌ بصری ابزار و یراق ابراهیمی را فرزند جوان ایشان ثبت کردند. آقای ابراهیمی تصمیم داشت در کنار پدر نام این برند را در یک فضا و هویت جدید در یادها ماندگار نماید.»

هویت‌ بصری ابزار و یراق

تبدیل تصویر ذهنی کارفرما به دیزاین نهایی

«جلسات متعدد برگزار شد و بریف، بر اساس خواست سفارش‌دهنده، تدوین شد. توجه به فرم قرینه در طراحی لوگوی تصویری، تاکید بر قدمت فروشگاه و همچنین استفاده از فرم اتولاین در مرحله اول طراحی لوگوتایپ تایید شد و در ادامه کار به اجرا در آمد.

در طراحی لوگوی تصویری با پیشنهاد تیم طراحی و تاکید به استفاده از فرم متقارن، یکی از نقوش مهرهای دوره ساسانی مبنا قرار گرفت. عناصر تصویری مانند انبردست، آچار و پیچ و مهره بر پایه طرح مهر ساسانی، دیزاین شدند تا به نوعی یادآور قدمت فروشگاه شود.

براساس درخواست سفارش دهنده، رنگ‌های زرد و سیاه به عنوان رنگ‌های اصلی هویت بصری ابزار یراق ابراهیمی انتخاب شدند. این رنگ‌ها مورد تایید تیم طراحی نیز بودند. رنگ خاکستری نیز به عنوان رنگ سوم در هویت بصری این مجموعه مشخص شد.

به پیشنهاد تیم طراحی برای هویت بصری فروشگاه، مجموعه‌ای از پترن‌ها و الگوها طراحی شدند. هدف از این کار ایجاد قابلیت برای گسترش در بخش‌های دیگر مانند گرافیک محیطی مجموعه در آینده بود. این پترن‌ها ترکیب تصاویری از ابزارآلات مختلف و یراق‌ها است. از این تصاویر در طراحی اوراق اداری مجموعه نیز استفاده شد.

بعد از طراحی تمامی اجزای هویت بصری، کارت تبریکی بر اساس پترن‌های طراحی شده‌ی طراحان ابزار و یراق، طراحی شد. این کارت به مناسبت سال نو و با فرم‌هایی شبیه به نمادهای معروف عید نوروز طراحی شدند. مهم ترین تجربه در این سفارش نشان دادن نمونه کارهای مختلف در همان جلسه اول میباشد»

هویت‌ بصری ابزار و یراق
منبع الهام‌بخش برای لوگوی تصویری، مهرهای دوران ساسانی بود تا فرم متقارن در لوگو را بتوان بهتر نشان داد.
هویت‌ بصری ابزار و یراق ابراهیمی
هویت بصری ابزار یراق ابراهیمی
توجه به فرم قرینه در طراحی لوگوی تصویری، تاکید بر قدمت فروشگاه و همچنین استفاده از فرم اتولاین در مرحله اول طراحی لوگوتایپ تایید شد.
کارت تبریکی بر اساس پترن‌های طراحی شده‌ی طراحان ابزار و یراق
طراحی هویت بصری ابزار یراق ابراهیمی
رنگ‌های زرد و سیاه به عنوان رنگ‌های اصلی هویت بصری ابزار یراق ابراهیمی انتخاب شدند..