الفبای بهشتی شدن

« کتاب “الفبای بهشتی شدن” شامل 32 ویژگی برتر اخلاقی و رفتاری شهید بزرگوار “آیت الله دکتر بهشتی” می باشد که به همت و سفارش “خانه فرهنگ شهید بهشتی” در سال 1390، و به مدیریت هنری “علی و احسان جعفرپیشه” طراحی و به سرانجام رسید.

طراحی گرافیکی و تدوین محتوای این کتاب به گونه ای انجام شده است که هر ویژگی اخلاقی و رفتاری شهید بهشتی، بر اساس حرف الفبای تخصیص داده شده، به صورت دوصفحه روبروی هم، تفکیک و در یک صفحه ، بیان خاطره از همراهان و دوستان و آشنایان دکتر بهشتی در مورد ویژگی مدنظر و در صفحه مقابل حدیث مرتبطی از حضرات معصومین ( علیهم السلام) به همراه نقوش تزئینی مرتبط، طراحی و اجرا شده است.

این کتاب در 88 صفحه ، به صورت دورنگ ( مشکی و طلایی متالیک )، به همراه جلد چهار لت، برشی و ویترین دار ( دایکات) ، ضرب طلاکوب و برروی مقوای بافت دار پیاده سازی شده است.

شایان ذکر است این اثر در “اولین جشنواره ملی کتاب آرایی دینی حائز ” رتبه اول ” این جشنواره گردیده است.»