تصاویر بدون واژه و شاعرانه

پروژه امروز روزرنگ به مجموعه ای پرداخته است که خالقش با تسلط به دو دنیای تصویرگری و کاریکاتور به قلمرو جدیدی وارد شده. آثاری که در نگاه نخست به یک پلان منحصر می شوند، ولی مفاهیم هر تصویر می توانند تا بی شمار پلان در ذهن مخاطب امتداد داشته باشند. شاید” تصویرگری مفهومی” عنوان مناسبي برای آثاری از این دست باشد.

« تصویرگری و همین طور کارتون هنرهایی ست برای صحبت کردن و رساندن پیام بدون نیاز به واژه ها. کارتون بسيار ایده محور است، مسلما تکنیک هم به کمک ایده می آيد تا ارتباط بهتري برقرار شود. دغدغه فکری ام در چند سالی که به صورت جدی تر این حرفه را دنبال می کنم، این بوده که هر اثرم حرف و معنايي متفاوت داشته باشد. درعین حال مهم ترین هدفش، زدن یک تلنگر کوچک به مخاطب باشد.
فکر می کنم کارتون های من نسبت به آثار سايرين کمی شاعرانه تر هستند و گاهی حتی می توانند به نوعی تصویرسازی مفهمومی تلقی شوند. تکنیکم اگرچه دیجیتال است اما خیلی سعی دارم اجراهايم حس تکنیک هاي دستی را منتقل کنند مثل حسی که یک اثرِ اجرا شده با اکرلیک ممکن است به شما بدهد. همیشه ترجیح می دهم درباره مفاهیم کارهايم کمتر صحبت کنم چرا که برداشت های گوناگون هر فرد برايم جذاب است.»

« مجتبي حيدرپناه» متولد 1369 شهر آباده و دانشجو کارشناسی رشته نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد است. کارتون، نقاشی ،تصویرسازی و انیمیشن همه عرصه های فعالیت هايش هستند.
در رزومه کاري مجتبی حیدر پناه جوایز  داخلی و بین‌الملی متعددي به چشم می خورد: جایزه سوم جشنواره بین المللی کارتون اولنس کارتوناله بلژیک 1395، جایزه دوم جشنواره بین المللی کارتون کیجو چین 1394، جایزه ویژه مسابقه بین المللی کارتون Brain Sneezing اسلواکی 1395، جایزه دوم ۳۱امین جشنواره بین المللی کارتون آیدین دوغان ترکیه  1393، جایزه ویژه بین المللی کارتون آندورمدای ایتالیا 1395، جایزه ویژه مسابقه بین المللی کارتون Brain Sneezing اسلواکی 1395، جایزه ویژه  43امین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور پیراسیکابا برزیل1395، جایزه اول 13امین جشن تصویرسال بخش کارتون 1394.

riot2-custom

mojtaba-heidarpanah20-custom mojtaba-heidarpanah2-custom mojtaba-heidarpanah10-custom mojtaba-heidarpanah-teleskop-custom mojtaba-heidarpanah-book2-custom mojtaba-heidarpanah_iran_-2-2-custom mojtaba-heidarpanah_iran_-1-custom mojtaba-1-custom mojtaba-heidarpanah-book-custom jangal-mojtabaheidarpanah-custom dsc_4802-2-custom artist-mojtaba-heidarpanah-2015-7-custom 1059-mojtaba-heidarpanahcloud-custom 1059-mojtaba-heidarpanah-postman-custom