مجموعه طراحی جلد كتاب

«يكی از مهمترين بخش‌های توليد و انتشار كتاب، آماده‌سازی و طراحی جلد است. طراحی گرافيك برای كتاب ازآنجاكه تبديل به محصولی جهت عرضه در فروشگاه و خريد توسط مخاطب می‌شود، شرايط خاصی نسبت به ديگر امور گرافيك دارد.

در واقع ناشران حرفه‌ای اهميت ويژه‌ای براي طراحی خوب و باكيفيت براي كتاب‌هايشان به‌دليل جذب هرچه بيشتر مخاطب قائل هستند.

در كنار گرافيك خوب برای كتاب، پروسه‌ چاپ و صحافی به همان اندازه اهميت دارد و شايد بيشتر؛ چراكه اغلب در برخی از كتاب‌های لاتين مشاهده می‌كنيم با طراحی بسيار سطحی؛ اما با چاپ، كاغذ و صحافی حرفه‌ای ـ كتاب قابل اعتنا و مورد توجه مخاطب قرار مي‌گيرد.

از طرفی كتابی با طراحی حرفه‌ای؛ اما با چاپ و ارائه‌ا‌ی ضعيف محصولی غير مرغوب و كمتر مورد توجه مخاطب خواهد بود.

از ديگر مؤلفه‌های موفقيت و يا عدم موفقيت در طراحی كتاب نحوه‌ تعامل ناشر با طراح است؛ به‌عبارتی از ويژگی های يك ناشر حرفه‌ای، نخست: گزينش طراح خوب و دوم: اطمينان به توان و تخصص طراح (عدم ورود ناآگاهانه به لايه‌های فنی و مبانی گرافيك) كه طبيعتاً باعث شكل‌گيری اثری موفق است.

بديهی است ارائه‌ ملاحضات در خصوص محتوا و شاكله‌ كتاب توسط نويسنده يا مترجم نيز بسيار اهميت دارد. از ويژگی های يك طراح حرفه‌ای، تعهد به اصول و ساختار كتاب است؛ برای مثال: كتاب‌هایی هستند كه با ديدن‌ آن‌ها به‌ياد طراح خاصی می‌افتیم.

اثر در خدمت نويسنده و كتاب نيست، به عبارتی كتاب در خدمت طراح است! به‌نظرم اين آثار پيش از آن‌كه كتاب باشد پوستر است. ارائه‌ يك يا حداكثر دو اتود توسط طراح و حداقل مطالعه‌ مقدمه‌ كتاب از ديگر ويژگی‌هاي يك طراح موفق است.
مجموعه‌ جلدهاي حاضر، كتاب‌هايی‌ست با موضوعات سينما، فلسفه، سياست و … به سفارش انتشارات سروش و ساقی كه بين سال‌های 90 و 96 طراحي و اجرا شده است.»

پروژه دیگری از ایمان نوری نجفی در روزرنگ را اینجا ببینید.

طراحی جلد كتاب

طراحی جلد كتاب ۱ طراحی جلد كتاب ۲ طراحی جلد كتاب ۳ طراحی جلد كتاب ۴ طراحی جلد كتاب ۵