هویت بصری موزه خوی

« با مطالعه‌ تاریخ شمال غرب ایران درمی‌یابیم که این منطقه دارای تاریخ و پیشینه‌‌ای غنی است که این امر سبب غنی بودن آثار به‌جا‌مانده از آن دوران می‌شود. موزه‌ی خوی یکی از مطرح‌ترین موزه‌های کشور است که در آذربایجان غربی واقع شده و دارای بیش از 2000 اثر باستانی است.
در تاریخ شمال غرب ایران «قوچ» دارای ارزش و توجه ویژه‌‌ای بوده که این توجه و ارزش در آثار این منطقه نیز پدیدار است و با توجه به این که موزه‌ خوی دارای آثاری با نقش قوچ است  ارزش بصری قابل توجهی دارد؛ اما از این نظر هیچ فعالیتی در آن رخ نداده است، فلذا پرداختن به هویت بصری این موزه سبب توجه بیشتر مردم و مسئولین به موزه خواهد شد.

در این پروژه تصمیم بر آن شد با توجه به نسخ خطی موجود و نقش اصیل و غنی قوچ در این منطقه و آثار موزه، برای هویت بخشیدن و ایجاد بستری با ویژگی‌های بصری مناسب، هویت بصری آن موزه‌ طراحی شود.

موزه‌ی‌خوی یکی از موزه‌های غنی آذربایجان غربی است که دارای آثار بسیار غنی چون سکه، مهر، سفال و نسخ خطی می‌باشد. غنای وجود آثار و نقوش متنوع موزه در حوزه‌ طراحی گرافیک بسیار قابل استفاده است.

هویت بصری برای یک مجموعه، نمایان ساختن و قابل درک‌تر بودن هویت واقعی مجموعه را شامل می‌شود. طراح گرافیک در طراحی هویت‌بصری یک مجموعه می‌تواند با استفاده از ویژگی‌های تاریخی و شناخت فرهنگ منطقه و آثار موجود، طراحی‌گرافیک را انجام دهد.

در این پروژه با شناخت آثار موجود و همچنین شناخت فرهنگ منطقه آذربایجان و بکارگیری عناصر موجود در موزه، به طراحی هویت‌بصری از جمله نشانه، نشانه نوشتاری، پیکتوگرام، ست‌اداری و….پرداخته شد. در طراحی نشانه، از نقش قوچ که توجه خاص در باور مردم آذربایجان داردو ترکیب آن با مونوگرام -“خ” حرف اول کلمه خوی- استفاده شد. نشانه‌ نوشتاری نیز با الهام از نسخ خطی در موزه طراحی شد. تمامی ‌موارد طراحی شده نیز به همین شکل با استفاده از نقوش آثار تاریخی موزه طراحی شدند.»

پروژه‌ پایان‌نامه کارشناسی علی جُمهری از دانشگاه سمنان/ زمان دفاع بهمن ۹۷ /  استاد راهنما: ژیلا پاشایی

Two blank billboards attached to a buildings exterior brick wall.