هویت بصری هفته گرافیک
هویت بصری هفته گرافیک

طراحی هویت بصری هفته گرافیک پردیس هنرهای زیبا

هویت بصری جشنواره‌ها، نشان‌دهنده رویکرد و هدف برگزاری آن‌هاست. در نگاه اول مهمترین مسئله ساخت فضای بصری با توجه به هدف و استراتژی جشنواره یا سفارش‌دهنده است. هفته‌ گرافیک در دانشکده‌های هنرهای تجسمی، مخصوصا در بین دانشجویان رشته‌های ارتباط تصویری، اهمیت بالایی دارد. برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینارها، معرفی کتاب‌ها و اساتید این حوزه به تمامی دانشجویان کمک می‌کند تا در مورد رشته گرافیک بیشتر بخوانند و بدانند.
ابوالفضل صفویه دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا، طراحی هویت بصری برای هفته طراحی گرافیک پردیس هنرهای زیبا را برای عنوان پایان‌نامه اش انتخاب کرده است. او این کار را با توجه به شناختش از محیط دانشکده، مخاطبان آنجا و با کمک استادش علیرضا مصطفی زاده ابراهیمی انجام داده است. پروژه این هفته روزرنگ به توضیحات او در مورد این پروژه و تصاویر نهایی کارش اختصاص یافته است. باما همراه باشید.

مراحل طراحی هویت بصری برای هفته گرافیک

«در ابتدا پس از تحقیق و پژوهش بیشتر درباره مخاطبان و محیط کلی کار, فضای کلی هویت بصری خود را با توجه به نگارگری ایرانی شکل دادم. از تصاویر ساده شده (دو بعدی) بیشماری که فضای تصویرسازی ایرانی در اختیار من میگذاشت بهره بردم تا بتوانم یک هویت بصری پویا و زنده برای هفته گرافیک پردیس هنرهای زیبا خلق کنم. در مرحله بعد برای هماهنگی بیشتر تایپوگرافی عنوان پروژه و فضای کلی کار برآن شدم تا تایپوگرافی عنوان اصلی این پروژه را در یک قالب هندسی مربع و حروف را به شکل جداگانه خلق کنم. شکلی که با فضای کلی کار خوانایی داشته باشد. تا آنجایی که ممکن بود فضای تایپوگرافی و تصویر سازی پروژه را به هماهنگی با یکدیگر رساندم.»

«در مرحله بعدی کار به سراغ انتخاب پالت رنگ کار رفتم. رنگ هایی را که با هویت اصلی کار هماهنگ بودند کنار یکدیگر گذاشتم. آنچه در انتخاب پالت رنگی برای من اهمیت داشت از یک سو نشان دادن فضای سیال و پویا برای مخاطبان خلاق و از طرف دیگر نشان دادن رنگ هایی بود که ما را به فضای تصویرگری ایرانی سوق میداد. به همین جهت به سراغ رنگ های نگارگری ایرانی رفتم و تعدادی از این رنگ ها را برای پالت رنگی کار انتخاب کردم. هشت رنگ را برگزیدم تا بتوانم از این تنوع رنگ در فضای سیال و پویای این هویت بصری بهره ببرم.»

«در مرحله آخر تمامی بخش های کار را که به صورت جداگانه طراحی و بررسی شده بود در کنار یکدیگر قرار دادم. هدف رسیدن به یک هویت بصری پویا و متحرک بود که بتواند در یک قالب کلی پیش برود. هویتی که پویایی و تغییر پذیری خود را حفظ کند.با تلاش فراوان و راهنمایی های استادم ایده نهایی شکل گرفت.»

الهام از نگارگری ایرانی در هویت بصری

«رویکرد انتخابی برای پروژه هویت بصری هفته گرافیک هنرهای زیبا، تصویر سازی ایرانی انتخاب شد. در مسیر خلق پروژه الهاماتی از تصویرسازی و نگارگری‌های ایرانی داشتم. فضای کلی کار را بر مبنای کادر بندی ها و هندسه و تصاویر پویا و بیشمار نگارگری ایرانی شکل دادم. در انتخاب پالت رنگی کار هم از رنگ های به کار رفته در نگارگری ایرانی استفاده کردم.»

اقناع مخاطب هنرمند و خلاق در

چالش اصلی من در این پروژه خلق هویت بصری پویا و زنده برای جذب مخاطبان خلاق و هنرمند بود. باید هویت بصری می‌ساختم که زنده باشد و علاوه بر یک هسته مرکزی بتواند تغییرات زیادی را درون خود داشته باشد.»

سخت کوشی هنرمندان اصیل ایرانی

«در روند پروژه هویت بصری هفته گرافیک به این موضوع دست یافتم که هنر ایران در گذشته دارای ظرافت های بسیاری است. هنرمندان با کوشش و خلاقیت بسیاری آثار نگارگری را شکل میدادند. این سخت کوشی شاید در جوانان امروز کمتر دیده شود. شاید بتوان گفت بیشترین الهام را از سخت کوشی و تلاش مستمر هنرمندان گذشته گرفتم. احساس میکنم ما گنجینه تصویری بسیار گسترده‌ای داریم که میتوانیم آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.»

هویت بصری هفته گرافیک پردیس هنرهای زیبا
هویت بصری هفته گرافیک پردیس هنرهای زیبا
طراحی برای هنرمندان خلاق دانشکده گرافیک یکی از چالشهای اصلی این پروژه بود
طراحی برای هنرمندان خلاق دانشکده گرافیک یکی از چالشهای اصلی این پروژه بود
نگارگری ایرانی نقطه الهام طراحی هویت بصری هفته گرافیک
نگارگری ایرانی نقطه الهام طراحی هویت بصری هفته گرافیک
طراحی هویت بصری هفته گرافیک پردیس هنرهای زیبا
جزئیات نگارگری های ایرانی نشان از تلاش و سخت کوشی هنرمندان اصیل ایرانی داشت
هویت بصری هفته گرافیک پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
طراحی پویا و منعطف برای هفته گرافیک
هویت بصری هفته گرافیک


ابوالفضل صفویه
طراح گرافیک


image 
imageimageimage