گل و مرغ‌های تازه

«نقاش نگارگر ،آثار خود را از روی سوژه های زنده نمی‌كشد، بلكه با الهام از شعر و ادبيات، آثار شگفت انگيزی با نيروی خيال خود می‌افريند كه بسيار رويا گونه است و از قوانينی مثل نور پردازی و پرسپكتيو كه در نقاشی غربی وجود دارد پيروی نمی‌كند. در نقاشی گل و مرغ اصيل از عناصری همچون:گل ،برگ،پرنده و گاه پروانه استفاده می‌شود؛ در اين طرح ها پرنده نماد عاشق و گل نماد معشوق است كه در گفتگوی عاشقانه هستند. رنگ آميزی در اين سبك واقع گرا نيست و كما بيش آزاد است.

تكنيك مورد استفاده پرداز است؛ يعنی با قرار گرفتن ميلياردها نقطه و خط يك اثر خلق می‌شود كه شيوه‌ای بسيار ظريف و دقيق و البته سخت و طاقت فرساست. من در آثارم از اکريليک برای زير ساخت و از ابرنگ‌ براي ايجاد جزييات استفاده می‌کنم.

پس از سال‌ها تجربه و مطالعه در اين زمينه به طور درونی احساس مي‌كردم كه با توجه به دنيای امروز، برای خلق آثاری نو، بايد تغييری در اين سبك إيجاد شود كه علاوه بر بيان شخصی بتواند تصوير جديد و نگاهی نو به مخاطب ارائه بدهد و برای خلق چنين اثاری فقط تجربه و مطالعه برای من كافی نبود.

در اين ميان بايد خودم را بيشتر می‌شناختم، من ذاتا شخصی هستم كه نمی‌توانم در چهار چوب قرار بگيرم و تا حدي ساختار شكن هستم و به همين دليل تلاش كردم به ابزارها و تكنيك هایی كه اموخته بودم علاوه بر پايبندی به سنت ها نگاه آزادتر و راحت تری داشته باشم و مفهوم را در الويت بيشتری قرار بدهم و تمام اثارم تصويری از حالت های روحی و احساسات شخصی خودم هستند.»

مريم لامعی متولد دشت مغان و فارغ التحصیل رشته گرافيك است که  18سال در زمينه نقاشی ايرانی (گل و مرغ) فعاليت می‌كند.