روایتی از اساطیر ایران

«موضوع امروز پروژه‌ای دانشگاهی در حوزه هنر آیینی و درباره اساطیر ایران و پیدایش زمین و نبرد خیر و شر است.  این مجموعه که از ده فریم تشکیل شده است با تکنیک راپید و گواش روی مقوا انجام شده و زیر نظر مهنوش مشیری در مدت زمان دوماه انجام شده است و یک بازه زمانی تاریخی را روایت می کند که تا زمان به وجود آمدن مشی و مشیانه تصویرگری شده است.»

پدرام کازرونی متولد 1372 و دانشجوی کارشناسی ارشد تصویرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.