پوسترهای شخصی از دیدگاهی ارزش آثار منتشر شده را ندارند، چون از فیلترهای مهمی همچون سفارش دهنده، چاپ و فیدبک...
در طی یکی دو دهه‌ی اخیر ایرانیان زیادی به دلایل مختلف از ایران مهاجرت کرده‌اند. بسیاری از آنهایی که خارج...