طراحى خط

هنر طراحى و گرافیک اين امكان را در اختیار هنرمند قرار مى‌دهد كه هر چيزى را دوباره بازسازى كند و با نگاهى جديد تبديل به بيانى نو كند. اگر طراحى را به معناى كشيدن صرف ندانيم و منابع طراحى و فيگورهايش را هر چيزى حتى حروف خوشنويسى ببينيم آن وقت مى‌شود قوانين تازه‌اى خلق كرد و تصاوير خلاقى ايجاد كرد. یک وقت ما با اتكا به دانش خوشنويسى وارد قلمرو گرافيك و ديزاين مى‌شويم و زمانى با اتكا به توان و شناخت هنر طراحى وارد نوشتار مى‌شويم و حروف را طراحى مى‌كنيم. نتيجه كار در هركدام از اين مسيرها متفاوت خواهد بود. در حقيقت اينجا طراحى و ديزاين غالب است و حروف و نوشتار تنها نقش فيگوراتيو خواهند داشت و زيبايى آن ديگر براساس قواعد خط نيست بلكه براساس قوانين تصويرسازى و طراحى است.

همانند لى‌اوت يك پوستر، با اين كه متن و نوشتار در آن وجود دارد اما تركيب آنها از قوانين گرافيك تبعيت میكند و بعضى از اتفاقات مانند گرفتن بيش از حد فاصله حروف شايد از جهت رسم الخط درست نباشد اما از ديدگاه تصويرى كاملا درست خواهد بود.
مجموعه تجربيات طراحى خط سيدحسن موسى زاده طراح و گرافیست معاصر، تجربه و بيان شخصى جديدى است در حروف نگارى از نگاه يك طراح. جايى كه يك گرافيست حروف ونوشتار را طراحى كرده است.

اين نوع تجربيات زمانى بيشتر ارزشمند مى شوند كه درگذر زمان ادامه يابند و منحصر به يك طرح باقى نمانند. تكرار و ادامه يك روش نمايشى از قابليت‌هاى هم طرح است هم طراح.

در ادامه توجه شما را به دیدن اين مجموعه که به‌صورت اختصاصی در اختیار روز رنگ قرار گرفته است جلب مى‌كنيم.hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy  hassan mousazadeh-colligraphyhassan mousazadeh-colligraphy
hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy

hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphy hassan mousazadeh-colligraphyposter 2

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.