نمایشگاه پیکسل پاپ

نمایشگاه پیکسل پاپ، یک نمایشگاه دیجیتالی از آثار هنری وحید بهرامی است که در گالری ثالث در تهران برگزار شده است. در این نمایشگاه، آثاری با استفاده از شیوه پیکسل‌آرت و الهام گرفته از شیوه‌های هنری مختلف از جمله Pointillisme و pop art به نمایش گذاشته شده‌اند. هر کدام از این آثار، شخصیت‌های مهم و موثر تاریخی را به تصویر کشیده‌اند.

در استیتمنت اینگونه نمایشگاه آمده است:


آثار این نمایشگاه برآمده از وجوه مشترک پیکسل آرت نان ایزومتریک با خط بنایی ساده و نقوش معقلی و استفاده عنصر واحد “مربع” در بطن آن‌ها است که شاید بتوان ریشه هر دوی این شیوه‌ها را در نقوش هندسی و صنایع دستی کهن یافت.
همچنین آثار پیش رو به نوعی الهام گرفته از شیوه Pointillisme است و با‌توجه به استفاده از رنگ‌های شارپ و پرکنتراست، نیم نگاهی هم به بخش‌هایی از سبک pop art یا “هنر تبلیغاتی” دارد.
این آثار از ترکیب و همنشینی عناصر موجود در این شیوه‌ها با نگاه کمینه‌گرا و منطقی یک طراح گرافیک خلق شده است که با در نظر گرفتن ریشه‌های متفاوت هر شیوه ( غربی و شرقی) رویکردی پست مدرنیستی یافته‌اند.
در نهایت اینکه هر کدام از این پرتره‌ها شخصیت‌های مهم و موثر تاریخی هستند که از نظر من می‌توان به هر کدام به مثابه یک قدیس نگریست.

وحید بهرامی
اسفند ۱۴۰۱

این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ تا ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
گشایش نمایشگاه در روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۶ است.
بازدید هر روز ساعت ۱۰ تا ۲۱ و جمعه‌ها ساعت ۱۶ تا ۲۲ است.
ساعت بازدید روز اختتامیه ۱۰ تا ۱۸ می‌باشد.