اغراق در طراحی کاراکترهای انسانی

«اغراق در کاراکتر‌های انسانی، هم در عناصر تصویری و بصری یک کاراکتر و هم در مفاهیم اخلاقی و خلق‌ و‌ خو ممکن است وجود داشته باشد که گاه در سیما یا پیکره کاراکتر و گاه در محل قرار گیری در فضا و نحوه جایگزینی او در کادر و تغییر زوایای دید صورت می گیرد.
اغراق در ساختار طراحی شخصیت ها، بیشتر برای تأکید در زمینه تصویرسازی داستانی انجام شده است، اما در مواردی نیز باعث خیال انگیزتر شدن اثر و غلبه کاراکتر بر فضای داستان و در نهایت تأثیر گذاری بیشتر شده است.

مجموعه پیش رو چند پلان از پروژه پایان نامه کارشناسی من با موضوع «اغراق در طراحی کاراکترهای انسانی» است که در این مجموعه سعی کرده ام بیشترین توجهم را به کاراکتر ها به ویژه القای این مفهوم در آنها و غلبه شخصیت ها بر فضای داستان داشته باشم و غلو کردن را هم در بخش مفهومی و هم بخش بصری اثر به تصویر بکشم. هر پلان دارای سناریویی جداگانه است اما در نهایت همگی به یک مفهوم که همان «اغراق» است اشاره می کنند.»

فرزانه محمدی مقام متولد سال1373 و دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه شریعتی تهران است.

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.