کنسرو کتاب
سال‌هاست که کتاب‌ها را مجموعه‌ای از ورق‌ می بینیم که در یک جلد در کنارهم قرار گرفته‌اند. گاهی شاهد خلاقیت‌هایی...
« کتاب “الفبای بهشتی شدن” شامل 32 ویژگی برتر اخلاقی و رفتاری شهید بزرگوار “آیت الله دکتر بهشتی” می باشد...
«يكی از مهمترين بخش‌های توليد و انتشار كتاب، آماده‌سازی و طراحی جلد است. طراحی گرافيك برای كتاب ازآنجاكه تبديل به...
به نمایش درآمدن این جلدها در کنار هم به دو دلیل است، اول نزدیکی‌های فرمی و اجرایی آن‌ها به یکدیگر...
پشت ویترین کتابفروشی ها پیش از هر چیز تصاویر جلد هستند که به چشم می آیند. تصوير جلد هر کتاب،...