كتابخانه‌ها و كتاب‌هاى جهان گنجينه‌ی ارزشمند بشر در حوزه‌هاى مختلف هستند. از علوم و تاريخ و جغرافي و ادبیات گرفته تا...